Visie en missie

Adequate schriftelijke en mondelinge communicatie is van groot belang in snel veranderende wereld waarin we elkaar niet alleen moet horen, maar zeker ook moeten kunnen verstaan. ITV Hogeschool heeft daarom als doel hoog opgeleide en goed op de praktijk voorbereide tolken en vertalers af te leveren. Zodat zij, en daardoor ook wij, een steen bijdragen aan een wereld met meer begrip voor elkaar.

In het vertaalonderwijs in Nederland neemt ITV Hogeschool een bijzondere plaats in. Onze studenten zijn voornamelijk volwassenen die al een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond. We hebben veel ervaring in volwassenonderwijs wat ervoor zorgt dat we ons hele onderwijs goed op volwassen studenten en hun leerbehoeften hebben afgestemd.

Onze uitgangspunten om jou goed onderwijs te bieden zijn:

  • een stimulerende, dynamische en praktijkgerichte leeromgeving bieden, waarin jij je goed kan voorbereiden op het werken in de huidige tolk- en vertaalsector;
  • de verantwoordelijkheid van het onderwijs delen met jou en je mede studenten, met veel aandacht voor begeleiding en ondersteuning;
  • de uitwisseling van kennis tussen jou en je mede studenten, en gezamenlijke kennisontwikkeling en onderzoeksvaardigheid bevorderen;
  • een open en internationale gemeenschap vormen, waarin jij en de andere studenten collectief leren en jullie je verbonden voelen met elkaar en met het vak;
  • jou en de andere studenten optimaal inwijden in de cultuur van de beroepspraktijk door jullie en docenten op te nemen in een professionele leeromgeving.

Naar Organisatie

© 2024 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen