Privacy en cookies

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Privacy

ITV Hogeschool hecht grote waarde aan het beschermen van persoonsgegevens van haar studenten en heeft passende maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatige inzage en verwerking. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houdt ITV Hogeschool zich aan de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt.

ITV Hogeschool verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden en zal deze uitsluitend aan diegenen ter beschikking stellen die inhoudelijk zijn betrokken bij het aangeboden onderwijs.

Uw rechten
U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt hiervoor contact opnemen met de administratie viaadmin@itv-hogeschool.nl

Nieuwsbrief
Meldt u zich aan om de nieuwsbrief te ontvangen, dan registreert en gebruikt ITV Hogeschool uw e-mailadres, uitsluitend voor het versturen van de nieuwsbrief.

ITV Hogeschool stuurt de nieuwsbrief naar het door u opgegeven e-mailadres op basis van uw toestemming. U kunt zich op de website van ITV Hogeschool aanmelden door op de desbetreffende button te klikken. Bij aanmelding geeft u door uw e-mailadres in te vullen uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van uw e-mailadres. Zonder deze uitdrukkelijke toestemming kunt u zich niet aanmelden.

U kunt zich op elk gewenst moment onderaan de ontvangen nieuwsbrief afmelden. Uw persoonsgegeven(s) worden dan verwijderd uit het bestand.

Cookies

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw computer, laptop, tablet of smartphone wordt opgeslagen op het moment dat u een website bezoekt. Vrijwel alle websites maken gebruik van cookies.

Door het gebruik van cookies functioneert onze website beter. We krijgen door het plaatsen van cookies meer inzicht in het gebruik van onze website en de effectiviteit hiervan. Zo kunnen we zien hoe vaak en wanneer bepaalde pagina’s bezocht worden, welk type apparaten gebruikt wordt door bezoekers en welke webpagina’s het meest interessant zijn. Uw surfgegevens op onze website worden niet gedeeld met derden.

Soorten cookies
ITV Hogeschool maakt gebruik van functionele, analytische en marketing cookies. Hieronder vindt u meer informatie over de betreffende cookies.

Functionele cookies
Deze cookies zijn essentieel voor de werking van onze website. Ze ondersteunen de website en faciliteren onze diensten.

Analytische cookies
ITV Hogeschool gebruikt software van Google Analytics om de website te analyseren.

ITV Hogeschool heeft met Google Analytics een bewerkersovereenkomst gesloten. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Marketing cookies
ITV Hogeschool gebruikt software van Google Ads voor marketingdoeleinden. Deze cookies worden alleen na toestemming geladen.

Cookies blokkeren en verwijderen
In uw browser kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en is het mogelijk om cookies te blokkeren. Houdt er wel rekening mee dat bepaalde delen van de website niet of niet optimaal zullen werken wanneer u cookies blokkeert en/of verwijdert. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd of bewaard worden. De manier waarop u cookies uit kunt schakelen verschilt per browser.

ITV Hogeschool behoudt zich het recht voor deze verklaring aan te passen. De laatste versie wordt steeds op onze website gepubliceerd. Aangeraden wordt deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende verklaring op de hoogte bent.

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen
maart 2020

© 2024 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen