Studeren

Studeren

Bij ITV Hogeschool studeer je in je eigen tempo. Zo kun je je studie goed combineren met je werk en privéleven. Je studeert vooral thuis. Via de online leeromgeving heb je toegang tot het studiemateriaal, volg je colleges en groepsbijeenkomsten en leg je contact met de docent en medestudenten. Je kunt kiezen voor een combinatie van maandelijkse colleges in Utrecht en zelfstudie of een volledig online onderwijstraject. Het merendeel van onze docenten is werkzaam als tolk of vertaler en dat betekent dat innovaties in het beroepenveld snel worden gesignaleerd en in het studieprogramma worden verwerkt.

© 2024 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen