Beroepenveldcommissie

Beroepenveldcommissie

De Beroepenveldcommissie is een groep professionals, o.a. uit (stage)bedrijven, die actief meedenkt over de inhoud van de opleiding. Door de expertise vanuit onderwijs en werkveld te bundelen wordt er een stevige basis gelegd om de opleiding verder te ontwikkelen.

Doel

De Beroepenveldcommissie (BVC) van ITV Hogeschool heeft ten doel de aansluiting te bewaken van het onderwijsprogramma van de bacheloropleiding Tolk/Vertaler op de beroepspraktijk. Zij informeert en adviseert het opleidingsmanagement en evalueert de aansluiting van de opleiding op het beroep.

Samenstelling en werkwijze

De BVC bestaat uit vertegenwoordigers uit het werkveld. Samen vormen zij een brede afspiegeling van het werkveld. Twee keer per jaar komt de Beroepenveldcommissie bij elkaar. De hogeschool legt regelmatig de competenties en het curriculum voor aan de BVC. Om de gedachtewisseling verder te stimuleren kunnen de commissieleden gasten uitnodigen die discussies over interessante, nieuwe perspectieven aanjagen of ondersteunen. De commissieleden kunnen een onderwijsmodule adopteren. Samen met de verantwoordelijke coördinator bespreken ze de inhoudelijke invulling, geven ze gastcolleges en/of zorgen ze voor inhoudelijke bijdragen van mensen uit hun netwerk.

Heb je vragen of suggesties? Neem contact met ons op.

© 2024 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen