Instroomtoets Tolken

Tolken kun je alleen wanneer je al een zeer goede actieve kennis van de studietaal en het Nederlands hebt.

Is een instroomtoets verplicht?

Ja, voor de opleiding tolken is de instroomtoets altijd verplicht. Dit zijn de ingangseisen voor deelname aan deze toets:

  • Je moet in bezit zijn van een HBO of WO-diploma en zowel de studietaal als het Nederlands heel goed en actief beheersen. Óf:
  • Je hebt de eerste drie jaar van de vertaalopleiding en de voorbereidende minor Introductie in Tolken met voldoende resultaat afgerond.

Wat wordt er getoetst?

De instroomtoets zorgt ervoor dat je niet zonder kans van slagen aan de Bacheloropleiding tolken begint. De toets is gebaseerd op de onderdelen van ons studieprogramma. Het gaat er niet om dat je al moet kunnen tolken want dat ga je in de opleiding leren, maar aan de hand van de resultaten kunnen we een goede inschatting maken van je kennis en vaardigheden en bekijken of je het in je hebt om in één jaar af te kunnen studeren als tolk. In jaar 4 van de opleiding tot tolk wordt er in principe niet meer aan taalverwerving gedaan, maar gaan we in op tolktechnieken en het omzetten van gesproken taal van de ene in de andere taal. Al zal als resultaat daarvan je taalvaardigheid natuurlijk verbeteren, het instapniveau moet aan relatief hoge eisen voldoen.

Opzet van de instroomtoets

De toets duurt ongeveer één uur en bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  • Vertolking vanuit het Nederlands naar de vreemde taal: Er zal een korte toespraak worden gehouden in het Nederlands van ongeveer 5 minuten door één van de twee aanwezige docenten. Je luistert en maakt aantekeningen. Daarna geef je de toespraak in de vreemde taal weer.
  • Vertolking vanuit de vreemde taal naar het Nederlands: Er zal een korte toespraak worden gehouden van ongeveer 5 minuten door één van de twee aanwezige docenten in je vreemde taal. Je luistert en maakt aantekeningen. Daarna geef je de toespraak in het Nederlands weer.
  • Vertolking van een gesprek: In dit onderdeel kijken we hoe je een gesprek tussen twee mensen die elkaar niet verstaan zou tolken. Het is een rollenspel in de vorm van een interview waarbij de docenten een gesprek voeren en jij de vragen van de interviewer voor de geïnterviewde vertaalt en de antwoorden andersom.
Je mag geen woordenboeken gebruiken. De toets wordt op een digitale voicerecorder opgenomen. Kandidaten wordt verzocht om pen en papier mee te nemen naar de toets. Meer informatie ontvang je ter plaatse.

Uitslag

De uitslag met daarbij een beschrijving van het behaalde resultaat en een motivatie van de beslissing krijg je binnen drie weken. De uitslag van de toets is een jaar geldig: hij geeft bij positief resultaat toegang tot dit collegejaar of volgend collegejaar.

Kosten en aanmelding

De instroomtoets voor de opleiding Tolken kost € 150. Je kunt je voor de instroomtoets aanmelden door ons het inschrijfformulier toe te sturen. Voor een instroomtoets Tolken wordt  een individuele afspraak gemaakt. Neem contact met ons op als je een afspraak wilt maken.

© 2021 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen