Collegegeld

Collegegeld 2021-2022

Voor het studiejaar 2021-2022 bedraagt het collegegeld € 4.500. Naast het collegegeld moet je ook studiemiddelen aanschaffen: studieboeken, woordenboeken, een abonnement op krant of tijdschrift in je studietaal, een laptop, een licentie op vertaalsoftware (voor studenten vaak gratis, of met een goede korting). Studenten die in 2021-2022 meedoen aan het afsluitende examen, betalen ook examengeld. Het is mogelijk om in vier termijnen te betalen. 

Levenlanglerenkrediet

Iedereen tot en met 55 jaar kan in aanmerking komen voor het levenlanglerenkrediet voor (NVAO geaccrediteerde) opleidingen in deeltijd en voltijd, in het wo, hbo en mbo-bol. Specifiek kunnen de volgende studenten dan gebruik maken van het krediet:

  • Deeltijdstudenten in het hoger onderwijs (bekostigd en privaat onderwijs),
  • Studenten die een tweede studie willen volgen in het bekostigd onderwijs (ook onder de 30 jaar),
  • Studenten aan voltijd- en duaal hoger onderwijs, ook zij die 30 jaar of ouder zijn op het moment van aanvang van hun studie,
  • Studenten aan een beroepsopleidende leerweg in het mbo die 30 jaar of ouder zijn op het moment van aanvang van hun studie.

Meer informatie over Levenlanglerenkrediet.

Nieuw: STAP-budget

Het STAP-budget is een bijdrage in de kosten voor opleidingen, cursussen en trainingen. De hoogte van deze bijdrage is maximaal € 1000. STAP is een afkorting en staat voor ‘Stimulering Arbeidsmarkt Positie’. Met deze nieuwe regeling wil de overheid iedereen de kans geven om zichzelf te ontwikkelen. Het STAP-budget vervangt de fiscale scholingsaftrek in de inkomstenbelasting en maakt scholing veel toegankelijker. Het STAP-budget is een subsidie. Dit betekent dat je het bedrag niet terug hoeft te betalen. 

ITV Hogeschool heeft het NRTO-keurmerk en daarmee komen alle opleidingen in aanmerking voor het STAP-budget. 

Meer informatie over STAP-budget.

© 2021 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen