Duits

Duits

Duitsland en Nederland zijn al decennialang strategische partners en onderhouden intensieve en uitstekende relaties op allerlei gebieden.

Prominente rol

Ons buurland neemt een prominente rol in binnen Europa, op zowel politiek als economisch gebied. Zo presenteren bijvoorbeeld veel Duitse bedrijven zich als ‘leistungsstark’, voortvloeiend uit de meer masculiene, meer prestatiegerichte Duitse samenleving. Nederlandse bedrijven gebruiken dergelijke kwalificaties van zichzelf eigenlijk niet. Om beide partijen tot hun recht te laten komen, moet er dus een cultuurverschil overbrugd worden om tot een goede vertaling te komen.

Opleiding Vertaler Duits

Er zijn acht bijeenkomsten per jaar op zaterdag met werkcolleges en projectgroepen van 9.30 – 16.30 uur en tussen deze bijeenkomsten zijn er online colleges en is er contact met de docent. Dan worden werkstukken besproken en kun je vragen over de studie stellen. Door die bijeenkomsten, met daartussen online colleges met docenten sta je er niet alleen voor. 

Voor studenten in het buitenland is een speciaal traject ontwikkeld, een combinatie van individuele begeleiding, online groepscontactmomenten en zelfstudie.

De collegeperiode loopt van medio september tot medio mei en vaak kun je in de zomer ook nog zelf opdrachten afronden. Zelfdiscipline en een goede planning zijn onontbeerlijk bij een studie in deeltijd en dat is hier niet anders. De studielast is sterk afhankelijk van vooropleiding, werkervaring en in hoeverre je extra tijd vrij kunt maken om aan de studie te besteden.

De opleiding duurt vier jaar. Tijdens de eerste twee collegejaren maak je ook kennis met het beroep tolk zodat je in het derde jaar eventueel kunt besluiten om voor afstudeerrichting Tolken te kiezen. In het derde en vierde jaar volg je minors, dit zijn verdiepende en verbredende vakken die onder anderen gezien kunnen worden als oriëntatie op een specialisatie. Aan het einde van het derde jaar en in het vierde jaar loop je stage. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de beperkingen van een studie in deeltijd. Zo hoef je niet een langere periode onafgebroken ergens te werken. Het is meestal mogelijk om zelf de tijd en de plaats te bepalen en vaak kun je opdrachten ook thuis uitvoeren.

Opleiding Tolk Duits

Tolken en vertalers volgen voor een groot deel hetzelfde programma aan ITV Hogeschool. De eerste drie jaar zijn alle vakken gelijk. In het derde jaar neem je deel aan de minor Introductie in tolken. Rond je deze met succes af, dan word je toegelaten tot het vierde jaar tolken.

Het is ook mogelijk om met een andere vooropleiding in te stromen in het vierde jaar Tolken. Je moet dan wel beschikken over een grondige kennis van de moedertaal, een uitstekende beheersing van de vreemde taal, een afgeronde universitaire of hbo-opleiding en een zeer goede algemene ontwikkeling.

Kay Sachse

Kay Sachse

Hoofd sectie Duits

© 2021 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen