Engels

Engels

Nederlanders zijn geweldig in Engels. Tenminste, dat vinden ze zelf. In de rest van de wereld staan we vooral bekend om ons Dunglish: een merkwaardige mix van Nederlands en Engels. Er is zelfs een boek over verschenen: ‘What & How in Dunglish: een bloemlezing van het meest gênante en onbedoeld grappig gebruik van steenkolenengels.’ Nederlanders goed in Engels? Make that the cat wise!

Dat is jammer, want er is een grote behoefte aan goed opgeleide, accurate en culturele specialisten Engels. De taal is sterk aan het veranderen door de opkomst van landen als China en India. Veel internationale onderhandelingen zijn in het Engels. Hoe meer landen deze taal gaan gebruiken, hoe groter de invloed op the Queen’s English en het Amerikaans. Dat is een echte uitdaging voor een tolk of vertaler. Engels is actueler dan ooit.

Opleiding Vertaler Engels

Er zijn acht bijeenkomsten per jaar op zaterdag met werk- en hoorcolleges van 9.30 – 17.00 uur en tussen deze bijeenkomsten is er contact met de docent. Dan worden werkstukken besproken en kun je vragen over de studie stellen. Door die bijeenkomsten, met daartussen online colleges met docenten sta je er niet alleen voor.

De studierichting Engels wekelijks wordt vanaf 2020-2021 voor de laatste keer vanaf jaar drie aangeboden. Het zijn vijfentwintig werkcolleges op donderdagavond en acht hoorcolleges op zaterdag.

De collegeperiode loopt van medio september tot medio mei en vaak kun je in de zomer ook nog zelf opdrachten afronden. Zelfdiscipline en een goede planning zijn onontbeerlijk bij een studie in deeltijd en dat is hier niet anders. De studielast is sterk afhankelijk van vooropleiding, werkervaring en in hoeverre je extra tijd vrij kunt maken om aan de studie te besteden.

Ook wanneer je in het buitenland woont, kun je in de maandopleiding bij ITV Hogeschool studeren. Elke maand krijgen studenten opdrachten die ze individueel of in groepsverband uitvoeren en die door de docent nagekeken worden of in een chatsessie besproken worden. Verder bieden we een systeem waarbij je samen kunt studeren met iemand die de colleges wel bijwoont - een studiemaatje – en zo hoef je niets te missen.

De opleiding duurt vier jaar. Tijdens de eerste twee collegejaren maak je ook kennis met het beroep tolk zodat je in het derde jaar eventueel kunt besluiten de minor Algemene Tolktechnieken te volgen. Deze minor is verplicht wanneer je besluit het uitstroomprofiel Tolken te volgen. In het derde en vierde jaar volg je minors, dit zijn verdiepende en verbredende vakken die onder anderen gezien kunnen worden als oriëntatie op een specialisatie.

Aan het einde van het derde jaar en in het vierde jaar loop je stage en natuurlijk wordt er rekening gehouden met de beperkingen van een studie in deeltijd. Zo hoef je niet een langere periode onafgebroken ergens te werken. Het is meestal mogelijk om zelf de tijd en de plaats te bepalen en vaak kun je opdrachten ook thuis uitvoeren, als een echte freelancer.

De afsluitende examens worden in 2020-2021 afgenomen door de Stichting Examens Tolk/Vertaler.

Opleiding Tolk Engels

Tolken en vertalers volgen voor een groot deel hetzelfde programma aan ITV Hogeschool. De eerste drie jaar zijn alle vakken gelijk. In het derde jaar neem je deel aan de minor Algemene Tolktechnieken. Rond je deze met succes af, dan word je toegelaten tot het vierde jaar tolken.

Het is ook mogelijk om met een andere vooropleiding in te stromen in het vierde jaar. Je moet dan wel beschikken over een grondige kennis van de moedertaal en een uitstekende beheersing van de vreemde taal. Een afgeronde universitaire of hbo-vooropleiding en een zeer goede algemene ontwikkeling zijn in alle gevallen onmisbaar. Is dat het geval, dan kun je deelnemen aan een instroomtoets. Als je voor die toets slaagt, word je toegelaten tot het vierde jaar tolken.

Elsbeth Dijkhuis

Elsbeth Dijkhuis

Hoofd sectie Engels

© 2020 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen