Engels

Engels

Nederlanders zijn geweldig in Engels. Tenminste, dat vinden ze zelf. In de rest van de wereld staan we vooral bekend om ons Dunglish: een merkwaardige mix van Nederlands en Engels. Er is zelfs een boek over verschenen: ‘What & How in Dunglish: een bloemlezing van het meest gênante en onbedoeld grappig gebruik van steenkolenengels.’ Nederlanders goed in Engels? Make that the cat wise!

Engels actueel?

Er is een grote behoefte aan goed opgeleide, accurate en culturele specialisten Engels. De taal is sterk aan het veranderen door de opkomst van landen als China en India. Veel internationale onderhandelingen zijn in het Engels. Hoe meer landen deze taal gaan gebruiken, hoe groter de invloed op the Queen’s English en het Amerikaans. Dat is een echte uitdaging voor een tolk of vertaler. Engels is actueler dan ooit.

Opleiding Vertaler Engels

Er zijn acht bijeenkomsten per jaar op zaterdag met werkcolleges en projectgroepen van 9.30 – 16.30 uur en tussen deze bijeenkomsten zijn er online colleges en is er contact met de docent. Dan worden werkstukken besproken en kun je vragen over de studie stellen. Door die bijeenkomsten, met daartussen online colleges met docenten sta je er niet alleen voor. 

Voor studenten in het buitenland is een speciaal traject ontwikkeld, een combinatie van individuele begeleiding, online groepscontactmomenten en zelfstudie.

De collegeperiode loopt van medio september tot medio mei en vaak kun je in de zomer ook nog zelf opdrachten afronden. Zelfdiscipline en een goede planning zijn onontbeerlijk bij een studie in deeltijd en dat is hier niet anders. De studielast is sterk afhankelijk van vooropleiding, werkervaring en in hoeverre je extra tijd vrij kunt maken om aan de studie te besteden.

De opleiding duurt vier jaar. Tijdens de eerste twee collegejaren maak je ook kennis met het beroep tolk zodat je in het derde jaar eventueel kunt besluiten de tolk-opleiding te volgen. In het derde en vierde jaar volg je minors, dit zijn verdiepende en verbredende vakken die onder anderen gezien kunnen worden als oriëntatie op een specialisatie. Aan het einde van het derde jaar en in het vierde jaar loop je stage. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de beperkingen van een studie in deeltijd. Zo hoef je niet een langere periode onafgebroken ergens te werken. Het is meestal mogelijk om zelf de tijd en de plaats te bepalen en vaak kun je opdrachten ook thuis uitvoeren.

Opleiding Tolk Engels

Tolken en vertalers volgen voor een groot deel hetzelfde programma aan ITV Hogeschool. De eerste drie jaar zijn alle vakken gelijk. In het derde jaar neem je deel aan de minor Introductie in Tolken. Rond je deze met succes af, dan word je toegelaten tot het vierde jaar tolken.

Het is ook mogelijk om met een andere vooropleiding in te stromen in het vierde jaar Tolken. Je moet dan wel beschikken over een grondige kennis van je moedertaal, een uitstekende beheersing van de vreemde taal, een afgeronde universitaire of hbo-opleiding en een zeer goede algemene ontwikkeling. 

© 2021 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen