Italiaans

Italiaans

Vaak wordt Italiaans geassocieerd met het begrip ‘klassiek’. Deze associatie met de oudheid en geschiedenis is zeker niet misplaatst, maar ook het moderne, hedendaagse Italië is een rijke bron van inspiratie voor talloze kunstenaars en vakmensen.

Culturele bijdrage

De Italiaanse cultuur is in al haar facetten niet weg te denken uit het hedendaagse cultuurdebat in Europa en op wereldwijd niveau. Op de meest uiteenlopende gebieden, variërend van mode, design, architectuur en toerisme tot beeldende kunst, literatuur en niet te vergeten eten en koken, levert Italië al eeuwenlang een belangrijke bijdrage aan onze cultuur. La vita è bella, zeker als je tolk of vertaler Italiaans bent.

Opleiding Vertaler Italiaans

Er zijn acht bijeenkomsten per jaar op zaterdag met werkcolleges en projectgroepen van 9.30 – 16.30 uur en tussen deze bijeenkomsten zijn er online colleges en is er contact met de docent. Dan worden werkstukken besproken en kun je vragen over de studie stellen. Door die bijeenkomsten, met daartussen online colleges met docenten sta je er niet alleen voor.

Voor studenten in het buitenland is een speciaal traject ontwikkeld, een combinatie van individuele begeleiding, online groepscontactmomenten en zelfstudie.

De collegeperiode loopt van medio september tot medio mei en vaak kun je in de zomer ook nog zelf opdrachten afronden. Zelfdiscipline en een goede planning zijn onontbeerlijk bij een studie in deeltijd en dat is hier niet anders. De studielast is sterk afhankelijk van vooropleiding, werkervaring en in hoeverre je extra tijd vrij kunt maken om aan de studie te besteden.

De opleiding duurt vier jaar. Tijdens de eerste twee collegejaren maak je ook kennis met het beroep tolk zodat je in het derde jaar eventueel kunt besluiten de tolk-opleiding te volgen. In het derde en vierde jaar volg je minors, dit zijn verdiepende en verbredende vakken die onder anderen gezien kunnen worden als oriëntatie op een specialisatie. Aan het einde van het derde jaar en in het vierde jaar loop je stage. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de beperkingen van een studie in deeltijd. Zo hoef je niet een langere periode onafgebroken ergens te werken. Het is meestal mogelijk om zelf de tijd en de plaats te bepalen en vaak kun je opdrachten ook thuis uitvoeren.

Opleiding Tolk Italiaans

Tolken en vertalers volgen voor een groot deel hetzelfde programma aan ITV Hogeschool. De eerste drie jaar zijn alle vakken gelijk. In het derde jaar neem je deel aan de minor Introductie in Tolken. Rond je deze met succes af, dan word je toegelaten tot het vierde jaar tolken.

Het is ook mogelijk om met een andere vooropleiding in te stromen in het vierde jaar Tolken. Je moet dan wel beschikken over een grondige kennis van je moedertaal, een uitstekende beheersing van de vreemde taal, een afgeronde universitaire of hbo-opleiding en een zeer goede algemene ontwikkeling.

Basiscursus Italiaans

Is jouw Italiaans nog niet goed genoeg om aan de opleiding te beginnen? Geen probleem. Met de basiscursus Italiaans stomen we je klaar voor de opleiding. Op zeventien woensdagavonden krijg je van ons op een intensieve manier les. Voorkennis is niet nodig om deel te nemen. Na afloop van de cursus laten we je weten of je al klaar bent voor de bacheloropleiding.

Meer informatie vind je op de website ITV Levenlang Leren.

© 2021 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen