Russisch

Russisch

Russisch is een van de zes officiële talen van de Verenigde Naties. Dat is logisch, want de taal wordt wereldwijd door ongeveer 260 miljoen mensen gesproken.

Bereik meer met je kennis Russisch

Niet veel Nederlanders beheersen deze prachtige taal. Omgekeerd spreken inwoners van Rusland en de voormalige Sovjetstaten vaak geen andere vreemde taal. Vertalingen in en uit het Russisch zullen altijd nodig blijven. Tijdens je studie verwerf je niet alleen inzicht in de Russische en Nederlandse cultuur, maar ook in de verschillen tussen beide landen en hoe die te overbruggen.

Van onze studenten verwachten we dat ze het Russisch beheersen op minimaal havo-niveau. Studenten die het Russisch als moedertaal hebben, moeten Nederlands op niveau NT2, programma II beheersen. Heb je Russisch gestudeerd of beheers je de taal al op hoog niveau, dan is het mogelijk om een instroomtoets te doen om te kijken of je in een hoger jaar in kunt stromen. Dat geldt andersom ook, als je Nederlands uitstekend is en je eerder al een taal in de voormalige Sovjet-Unie gestudeerd hebt. Leer meer over de toelatingseisen.

Opleiding Vertaler Russisch

Er zijn acht bijeenkomsten per jaar op zaterdag met werkcolleges en projectgroepen van 9.30 – 16.30 uur en tussen deze bijeenkomsten zijn er online colleges en is er contact met de docent. Dan worden werkstukken besproken en kun je vragen over de studie stellen. Door die bijeenkomsten, met daartussen online colleges met docenten sta je er niet alleen voor.

Voor studenten in het buitenland is een speciaal traject ontwikkeld, een combinatie van individuele begeleiding, online groepscontactmomenten en zelfstudie.

De collegeperiode loopt van medio september tot medio mei en vaak kun je in de zomer ook nog zelf opdrachten afronden. Zelfdiscipline en een goede planning zijn onontbeerlijk bij een studie in deeltijd en dat is hier niet anders. De studielast is sterk afhankelijk van vooropleiding, werkervaring en in hoeverre je extra tijd vrij kunt maken om aan de studie te besteden.

De opleiding duurt vier jaar. Tijdens de eerste twee collegejaren maak je ook kennis met het beroep tolk zodat je in het derde jaar eventueel kunt besluiten de tolk-opleiding te volgen. In het derde en vierde jaar volg je minors, dit zijn verdiepende en verbredende vakken die onder anderen gezien kunnen worden als oriëntatie op een specialisatie. Aan het einde van het derde jaar en in het vierde jaar loop je stage. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de beperkingen van een studie in deeltijd. Zo hoef je niet een langere periode onafgebroken ergens te werken. Het is meestal mogelijk om zelf de tijd en de plaats te bepalen en vaak kun je opdrachten ook thuis uitvoeren.

Opleiding Tolk Russisch

Tolken en vertalers volgen voor een groot deel hetzelfde programma aan ITV Hogeschool. De eerste drie jaar zijn alle vakken gelijk. In het derde jaar neem je deel aan de minor Introductie in Tolken. Rond je deze met succes af, dan word je toegelaten tot het vierde jaar tolken.

Het is ook mogelijk om met een andere vooropleiding in te stromen in het vierde jaar Tolken. Je moet dan wel beschikken over een grondige kennis van je moedertaal, een uitstekende beheersing van de vreemde taal, een afgeronde universitaire of hbo-opleiding en een zeer goede algemene ontwikkeling.

Marjolijn Muntinga

Marjolijn Muntinga

Hoofd sectie Russisch

© 2021 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen