Voor bedrijven

ITV Hogeschool biedt praktijkgerichte opleidingen aan en streeft daarom naar een goede aansluiting op de onderwijs-arbeidsmarkt. Tolken- en vertaalbureau's zijn actief betrokken bij curriculumontwikkeling en onderwijsinnovatie. Ook voor andere bedrijven kunnen samenwerkingsverbanden interessant zijn. Daarbij kunt u denken aan een stageovereenkomst of een nascholing van personeel. Andere ideeën? Wij staan open voor suggesties.

Stageplaats aanbieden

Een praktijkstage maakt deel uit van de opleidingen tot tolk en vertaler bij ITV Hogeschool. U kunt een vacature of stage-opdracht bij ons aanmelden. Van een stage-aanbieder wordt verwacht dat er vanuit de organisatie een stagebegeleider aangewezen wordt. De student is immers nog geen volleerd tolk of vertaler. Vanuit de opleiding wordt de student begeleid door een stagedocent. Als een stage of vacature binnen de context van ITV Hogeschool past, wordt de informatie binnen het voor studenten beschikbare online studiesysteem gepubliceerd. Neem contact op met ons voor meer informatie over stages.

Nascholing

ITV Hogeschool heeft een wisselend aanbod van losse post hbo-modules in het kader van Levenlang Leren. Deze modules zijn bedoeld voor na- en bijscholing. Naast het vaste aanbod is het ook mogelijk om trainingen op maat te organiseren.

© 2024 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen