Literair vertalen

Een kennismaking met de specialisatie literair vertalen.

Praktische informatie

Talen: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans

Data & tijden:
Online asynchroon webinar: vanaf 1 februari 2023
Online werkcollege Italiaans: 15 februari 2023, 19.00-21.00
Online werkcolleges Duits, Engels, Frans, Spaans: 16 februari 2023, 19.00-21.00
Werkcollege Russisch op locatie: 16 februari 2023, 19.00-21.00

Doelgroep
: beginnende en ervaren vertalers die kennis willen maken met domeinspecifiek vertalen. De module is ook geschikt voor studenten en docenten van (ver)taalopleidingen.

Uitvoering en toetsing
De module bestaat uit een asynchroon taaloverstijgend webinar (introductie) en een taalspecifiek online werkcollege. Er worden twee opdrachten uitgezet: een oefenopdracht direct na de introductie en een eindopdracht na het werkcollege. De oefenopdracht wordt tijdens het werkcollege besproken. De eindopdracht wordt nagekeken en van feedback voorzien.
Je ontvangt een bewijs van deelname als je alle bijeenkomsten hebt bijgewoond en de eindopdracht hebt ingeleverd.

PE-punten: 10

Prijs regulier / prijs ITV-alumni: € 350 / € 315 (geen btw)
Deze cursus kun je als onderdeel van het Cursustrio volgen.
Bij afmelding minder dan 2 weken voor de cursus brengen wij € 50,- in rekening.
Voor de kosten van annulering na de start van de cursus raadpleeg onze Algemene voorwaarden.

STAP-budget
Aanvraag STAP-budget in januari 2023 vervalt. Meer informatie

Over de cursus

Bij literair vertalen ligt de nadruk, meer dan bij zakelijk vertalen, op de vraag wat de auteur nu precies wil zeggen en hoe hij of zij dat heeft proberen te doen. Wat maakt de te vertalen tekst uniek? Je vertaalt niet alleen de plot, maar ook stijl, klank, register, genre, tijd, cultuur. Een stijlanalyse helpt de vertaler om bij vertaaldilemma’s knopen door te hakken. De vertaler moet enerzijds tot op woordniveau kunnen afdalen en anderzijds een stap terug kunnen doen om te beoordelen of de vertaling als geheel in balans is. Dat betekent dat je én heel precies vertaalt én soms heel vrij. Het een hoeft het ander dus niet uit te sluiten. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn: kenmerken van een geslaagde literaire vertaling (Nederlands, stijl, betekenis), verschillende vertaalvisies, stijl en register vertalen, dialogen, realia, ‘vrij vertalen’, literaire genres en de literaire vertaalpraktijk.

Leerdoelen
Je hebt kennisgemaakt met domeinspecifiek vertalen en kan inschatten welke domeinkennis een vertaalopdracht vereist. Ook krijg je een beeld van specialisatievormen in het vakgebied en kan je hierin een mogelijke beroepskeuze maken.

Docenten
Introductie: Rokus Hofstede
Literair vertalen Duits: Michel Bolwerk
Literair vertalen Engels: Leen Van Den Broucke
Literair vertalen Frans: Eva Wissenburg
Literair vertalen Italiaans: Dorette Zwaans
Literair vertalen Russisch: Aai Prins
Literair vertalen Spaans: Joke Mayer

© 2023 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen