Hbo-opleiding

Hbo-opleiding

Maak jezelf onmisbaar. Taalspecialisten zijn sleutelspelers in multiculturele teams, ze bemiddelen bij kennisoverdracht en kunnen in gevoelige situaties raad en begeleiding geven. In deze snel globaliserende wereld zijn professionals meer dan ooit nodig, taalprofessionals die kloven kunnen overbruggen en interacties tussen verschillende culturen mogelijk maken.

Fundament voor een carrière in de taalindustrie

Onze deeltijdopleidingen richten zich op het werkveld van Multilingual Communication, Translation & Technology. Ze bieden de tools voor een carrière waarin je organisaties kunt helpen door de hedendaagse en toekomstige dynamische markt te navigeren. Onze afgestudeerden zijn experts op het gebied van professionele vertaling, lokalisatie, taal- en cultuuranalyse, contentcreatie en revisie, computerondersteunde technologieën, (sociaal) tolken en projectmanagement. Studenten ontwikkelen deze competenties in een meertalige context: vanuit het Engels en een tweede vreemde taal naar keuze als brontaal naar het Nederlands of de taal met de hoogste vaardigheid als doeltaal.

ITV Hogeschool blinkt uit in de link met het bedrijfsleven. Je krijgt inspirerende inzichten, maar bovenal leer je van ervaren praktijkdocenten wat het bedrijfsleven van je verwacht. Onze diploma's openen de deuren naar veel verschillende soorten professionele activiteiten en carrières: internationale organisaties, NGO's, verenigingen, sportfederaties, uitgeverijen, vertaalbureaus, openbaar bestuur, documentatiecentra, onderzoeksinstituten, banken, verzekeringen, rechtbanken, media, onderwijs, enz.

Echte taalgekken vinden bij ITV Hogeschool een meertalige, multiculturele omgeving waarin iedereen belang hecht aan het juiste woord, aan creatief taalgebruik en aan heldere communicatie. Cultuur en literatuur zijn in de opleiding ruimschoots vertegenwoordigd.

Hbo-opleiding

Eén opleiding – diverse focusgebieden: stel je programma samen uit diverse keuzetrajecten en kies om af te studeren met één vreemde taal, twee vreemde talen of combineer één vreemde taal met Tolken. 

Hbo-opleiding BA of e-BA Tolk/Vertaler (4 jaar)
Tijdens de vierjarige BA-opleiding Tolk/Vertaler leer je te werken met twee vreemde talen als brontalen. In de eerste twee jaar van de opleiding vertaal je vanuit het Engels en je kunt ervoor kiezen om de tweede vreemde taal te leren. ITV Hogeschool biedt Duits, Frans, Italiaans, Russisch en Spaans aan. Wil je een andere taal leren? Bij voldoende aanmeldingen kunnen we de taal van je keuze als keuzevak aanbieden. Je kunt ook een andere taal die je al op B2-niveau beheerst inbrengen. Als Nederlands niet je moedertaal is, kun je je moedertaal vanaf het derde jaar gebruiken als werktaal.

Hbo-deelprogramma Multilingual Communication (2 jaar)
Heb je geen ambitie om een BA-diploma te behalen, maar wil je binnen je beroep beter worden in meertalige communicatie of contentcreatie? Dan volg je de twee eerste jaar van de bacheloropleiding Tolk/Vertaler in een aangepaste vorm. Zo worden de modules vertaaltheorie en beroepsoriëntatie vervangen door verdiepende modules Interculturele communicatie en Nederlandse taalvaardigheid. Met succesvolle afronding van het programma behaal je een certificaat voor 120 EC. Wil je doorstuderen in de bacheloropleiding, dan krijg je een vrijstelling voor de afgeronde modules.

Opbouw van de studie

Oriëntatie
In het eerste studiejaar maak je kennis met het beroep van tolk en vertaler. Je werktalen zijn het Engels en het Nederlands. Perfectioneren van je Nederlands is een belangrijk studiedoel, maar uiteraard leer je ook veel over de vreemde taal en cultuur. Je begint te vertalen, zet met onze Translator’s Toolbox de eerste stappen in het gebruik van vertaaltools en legt een theoretische basis met Algemene Taalwetenschap en Interculturele Communicatie. Daarnaast heb je keuze uit andere vakken: je kunt aan de slag gaan met een tweede vreemde taal of je kiest iets anders uit het aanbod van de keuzeruimte. Je ontwikkeling houd je bij in je digitale portfolio.

Verdieping
In het tweede studiejaar wordt het vakkenpakket uitgebreid met Vertaaltheorie en met een inleiding in Tolken, Ondertitelen en Audiovisueel vertalen. Met Beroepsoriëntatie en Vertaaltechnologie ga je dieper in op de praktijk. Ook in het tweede jaar kun je een deel van je vakkenpakket zelf samenstellen uit een aantal mogelijkheden.

Differentiatie
In het derde studiejaar wordt de opleiding maatwerk. Naast de reguliere vakken mag je je studie zelf inrichten met modules uit de keuzeruimte. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor vertalen met een tweede vreemde taal naast het Engels. Of je focust, naast het reguliere vertalen, op het tolken. De tweede vreemde taal voor vertalen of tolken kan een van de door ITV aangeboden talen zijn, maar je kunt ook in overleg een andere taal inbrengen die je al op B2-niveau beheerst. Specialiseren in het vertalen naar het Engels is mogelijk als je taalniveau Engels heel goed is.

Professionalisering
Je perfectioneert in het vierde jaar je vertaal- en tolkvaardigheden en leert via de stage de vertaalmarkt goed kennen. Je rondt de opleiding af met één of twee vreemde talen en met een afstudeerproject. Op het bachelordiploma worden de studieonderdelen genoemd die je hebt gevolgd en de niveaus en richtingen waarin je je hebt gekwalificeerd.

Studielast

Je kunt de BA-opleiding Tolk/Vertaler en het hbo-programma Multilingual Communication in twee varianten volgen: als combinatie van colleges op locatie, online en zelfstudie of volledig op afstand (e-BA).

Studielast BA Tolk/Vertaler (15-20 uur per week):

 • 8 volle zaterdagen per jaar op locatie ieder jaar
 • Online avondcolleges tweede vreemde taal en/of keuzetrajecten
 • Zelfstudiemodules
 • Stage en afstudeerproject in jaar 4: op locatie of op afstand met begeleiding
 • Jaarlijks vertaal- en tolksymposium (ook online te volgen)

Studielast e-BA Tolk/Vertaler (15-20 uur per week):

 • 16 online avondcolleges ieder jaar
 • Online avondcolleges tweede vreemde taal en/of keuzetrajecten
 • Zelfstudiemodules en opnames van hybride colleges
 • Stage en afstudeerproject in jaar 4: op afstand met begeleiding
 • Jaarlijks vertaal- en tolksymposium (ook online te volgen)

Studie sneller afronden

Een hbo-opleiding in deeltijd duurt vier jaar. Afhankelijk van je vooropleiding en je taalniveau kun je de studie ook sneller afronden. Dit kan op twee manieren.

Optie 1: Versneld studeren

Na het eerste jaar kan je een individueel studieplan bespreken. Welke vakken je kunt versnellen, hangt af van je vooropleiding, (werk)ervaring en je taalniveau.

Optie 2: Instromen in een hoger jaar

Deze optie geldt alleen voor de opleidingsvariant met één vreemde taal en is mogelijk voor Duits, Engels, Italiaans, Frans, Russisch of Spaans. Je kunt de toelatingscommissie schriftelijk verzoeken om je niveau te beoordelen. Aan de hand van je vooropleiding, werkervaring en de resultaten van de instroomtoets, bepaalt de commissie welk niveau van de opleiding past bij jouw niveau.

Wil je direct instromen in jaar 4 van de opleiding Tolken in één van de bovengenoemde talen, dan moet je een afgeronde universitaire of hbo-opleiding hebben, een uitstekende beheersing van het Nederlands en een grondige kennis van één van de zes talen. Een zeer goede algemene ontwikkeling is ook onmisbaar. Om te kijken of je niveau voldoende is om meteen in te stromen in jaar vier, doe je de instroomtoets Tolken.

Wil je advies op maat? Neem contact met ons op.

Toelatingseisen hbo-opleiding

Voor de bacheloropleiding Tolk/Vertalen en het hbo-programma Multilingual Communication gelden de volgende voorwaarden:

 • Je beschikt minimaal over een havo- of mbo (niveau 4)-diploma. Met een gelijkwaardig buitenlands diploma kun je ook worden toegelaten tot de opleiding. Je kunt de toelatingscommissie schriftelijk verzoeken om te beoordelen of je diploma gelijkwaardig is aan een havo-, vwo- of mbo-diploma op niveau 4.
 • Je beschikt over voldoende tijd om de opleiding te combineren met je werk. De studie vraagt zo’n 15 tot 20 studie-uren per week. Deze uren bestaan uit het voorbereiden en bijwonen van de colleges, het werken aan zelfstudiemodules, het maken van opdrachten en peerfeedback geven aan medestudenten.
 • Je hebt voldoende beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal.

Daarnaast organiseren we een matching. We kijken naar de werkervaring en -omgeving, verwachtingen, ambitie en motivatie. Ook vragen we van tevoren een thuisopdracht te maken die inzicht geeft in onze werkwijze en in het vak.

Ben je niet in het bezit van een minimaal havo-, of mbo 4-diploma en ben je ouder dan 21 jaar, dan moet je een instroomtoets doen. De instroomtoets bestaat uit een aantal taaltoetsen in schrijfvaardigheid in het Nederlands en Engels en een kennismakingsgesprek. De kosten van de instroomtoets zijn €95,-. Als je toegelaten bent, dan betaal je geen inschrijfgeld meer.

Heb je al een opleiding op hbo- of wo-niveau gevolgd, dan kun je soms in aanmerking komen voor vrijstelling. Wil je van te voren meer informatie over de mogelijkheden, vraag dan studieadvies aan.

Kosten

Het collegegeld voor het collegejaar 2024-2025 bedraagt € 5.125,- bij betaling in termijnen.
Dit collegegeld is per collegejaar en inclusief tentamengeld.
Bij betaling in één keer krijg je € 100,- korting op het collegegeld.

Inschrijfgeld
Het (eenmalige) inschrijfgeld is € 95,-.
In het inschrijfgeld is de toelatingsprocedure en een kennismakingsgesprek inbegrepen.

     Afstuderen als Tolk
     Afstuderen als Tolk in jaar 4 kost € 5.990 bij betaling in termijnen en is inclusief examens. Bij betaling in één keer krijg je € 100,- korting op het collegegeld.

     Bekijk de toelichting op de studiekosten en de financieringsmogelijkheden.

     Carrièreperspectieven

     De alumni van ITV Hogeschool komen op veel verschillende plekken terecht die raakvlakken hebben met taal en cultuur. Vaak combineren zij de nieuwe vaardigheden met hun eigen vak. Vertalers krijgen ook steeds meer een rol als communicatieprofessionals die op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in taal en technologie. Mensen die bij ons de tolkopleiding hebben gedaan worden meestal freelancer en tolken voor rechtbanken, notarissen, de zorg maar ook bij zakelijke onderhandelingen op bijvoorbeeld congressen. Dankzij de technologie werken tolken ook steeds vaker op afstand.

     Hieronder vind je een lijst van beroepen die veel van onze alumni nu hebben.

     • Tolk/vertaler: freelance of bij een vertaalbureau
     • Localisation manager
     • Language solutions manager
     • Ondertitelaar
     • Projectmanager 
     • Editor of revisor
     • Tolk of vertaler bij een overheidsinstelling
     • Taalspecialist bij een internationaal bedrijf
     • Copywriter of tekstschrijver
     • Communicatiemedewerker
     © 2024 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen