Kosten en financiering

Opleidingskosten & financiering

ITV Hogeschool is een particuliere onderwijsinstelling en werkt als stichting zonder winstoogmerk. Alle studiegelden komen ten goede aan het opleidingsaanbod. De aandacht die ITV Hogeschool besteedt aan de kwaliteit van het onderwijs resulteert in tevreden studenten en moderne opleiding. We laten je hieronder zien hoe je deze studie kunt betalen.

Opleidingskosten hbo-opleiding

Bij ITV Hogeschool betaal je instellingscollegegeld. Het collegegeld is inclusief begeleiding en tentamens. Je vindt hieronder een overzicht van de opleidingskosten en de mogelijkheden om een studie te financieren. 

Collegegeld
Het collegegeld voor het collegejaar 2024-2025 bedraagt €5.125,- bij betaling in termijnen.
Dit collegegeld is per collegejaar en inclusief tentamengeld.
Bij betaling in één keer krijg je €100,- korting op het collegegeld.

Inschrijfgeld
Het (eenmalige) inschrijfgeld is €95,-.
In het inschrijfgeld is de toelatingsprocedure en een kennismakingsgesprek inbegrepen.

     Afstuderen als Tolk
     Afstuderen als Tolk in jaar 4 kost €5.990 bij betaling in termijnen en is inclusief examens. Bij betaling in één keer krijg je €100,- korting op het collegegeld.

     Om direct in jaar 4 Tolken in te kunnen stromen moet je een afgeronde universitaire of hbo-opleiding hebben, een uitstekende beheersing van het Nederlands en een grondige kennis van de vreemde taal hebben. Een zeer goede algemene ontwikkeling is ook onmisbaar. Om te kijken of je niveau voldoende is om meteen in te stromen in jaar vier, doe je de instroomtoets. Als je voor die toets slaagt, word je toegelaten tot het vierde jaar Tolken. De instroomtoets Tolken vindt online plaats en kost €155,-. Je betaalt in dit geval geen inschrijfgeld.

     Overige studiekosten
     Naast het collegegeld moet je ook studiemiddelen aanschaffen: studieboeken, woordenboeken, een abonnement op krant of tijdschrift in je studietaal, een laptop, een licentie op vertaalsoftware (voor studenten vaak gratis, of met een goede korting). Voor sommige vakken kan het ook noodzakelijk zijn om vakgerelateerde evenementen te bezoeken, waar kosten aan verbonden kunnen zijn. Voor een indicatie van de kosten voor studieboeken kijk je in Studiebijdehand.nl bij ITV Hogeschool en de taal van jouw voorkeur.

     Andere collegegelden
     Bij het overdoen van een studiejaar of voor het afronden van je opleiding na de reguliere studieduur, gelden andere collegegelden. We zetten ze hieronder voor jou op een rijtje:

     • Het studiejaar overdoen (doubleren): 50% van het collegegeld.
     • Vakken afronden na het reguliere traject: € 95,- per EC.
     • Stage na het reguliere traject: van 10% tot 20% van het collegegeld afhankelijk van de omvang van de stage.
     • Afstudeerproject Vertalen na het reguliere traject: van 10% tot 20% van het collegegeld afhankelijk van het aantal onderdelen.
     • Examen Tolken na het reguliere traject: van € 350,- tot € 865,- afhankelijk van het aantal examenonderdelen.

     Betalingsmogelijkheden
     De bacheloropleiding start in september. Je kan het collegegeld op twee manieren betalen:

     • Je kunt het bedrag ineens betalen; vóór 1 augustus 2024 of binnen 14 dagen na factuurdatum. Je krijgt dan €100,- korting op het collegegeld.
     • Je kunt ook in 10 termijnen betalen. De eerste termijn is 1 september.

     Je kunt je inschrijving na de definitieve bevestiging binnen 14 dagen kosteloos annuleren. Je annuleert via e-mail of per aangetekende brief. Let op: de annulering is definitief als je een bevestiging van ons hebt ontvangen.

     Financiering van de opleidingskosten

     Naast uit je eigen inkomen kan je je studie bij ITV Hogeschool op verschillende manieren financieren. Bijvoorbeeld via een levenlanglerenkrediet of een lerarenbeurs. Omdat de opleiding in deeltijd is, kan je er geen studiefinanciering voor aanvragen. Is het je tweede opleiding, dan betaal je geen hoger collegegeld.

     Levenlanglerenkrediet
     Als je jonger dan 57 bent, dan kom je in aanmerking voor het levenlanglerenkrediet. De belangrijkste voorwaarden zijn:

     • Je doet een erkende voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan hbo of universiteit (ook modulair onderwijs). 
     • Je bent jonger dan 57 jaar.
     • Je collegegeld of lesgeld wordt niet volledig vergoed door een andere persoon of instantie, bijvoorbeeld je werkgever.

     Meer informatie over Levenlanglerenkrediet

     Lerarenbeurs
     Heb je een onderwijsbevoegdheid of ben je leraar in het hbo en werk je bij een bekostigde school, dan kan je een lerarenbeurs aanvragen voor onze bacheloropleiding. De lerarenbeurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Daarnaast kan je werkgever subsidie krijgen om je studieverlof te geven. Lees hier over de voorwaarden voor de lerarenbeurs.

     Financiële regelingen 
     Om je opleiding te betalen, zijn er in Nederland veel subsidies, beurzen en regelingen. Op de website van Het Leeroverzicht, een initiatief van de Rijksoverheid, sociale partners en onderwijskoepels vind je meer dan 300 financiële regelingen waarmee jij of je werkgever misschien een opleiding kan betalen. Bijvoorbeeld een subsidie van de gemeente of de Rijksoverheid of een beurs van de sector waarin je werkt.

     Studeren op kosten van de werkgever
     Het is mogelijk dat je werkgever een bijdrage levert aan jouw studie. Veel werkgevers stimuleren werknemers om een opleiding te volgen en zijn daarom bereid de studiekosten voor hun rekening te nemen. Door verschillende subsidies en belastingvoordelen wordt de combinatie van leren en werken aantrekkelijker voor werknemers en werkgevers. Ook wanneer je werkgever niet mee wil betalen aan jouw studie, kun je een bijdrage in de kosten of een betaald verlof voor studiedagen krijgen. 

      © 2024 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen